Različita lica usamljenosti

filokafe o usamljenosti

 

Koordinatori: Aleksandra Aleksić i Aleksandra Bulatović

 

Ljudi najčešće ističu da ono što doprinosi njihovoj sreći i blagostanju, čine ljubav, intimnost, pripadanje i društvena povezanost. Usamljenost je stanje u kom čovek oseća da nije dovoljno povezan sa drugim ljudima što izaziva nezadovoljstvo ili tugu. Moguće je biti okružen/a velikim brojem ljudi, ali se ipak osećati izolovano.

Neka od pitanja kojima smo se bavili u okviru fillokafea su:

Šta je usamljenost i kako je vrednovati?

Na koji način neposredno okruženje utiče na individualan osećaj usamljenosti, a na koji način je taj doživljaj kulturološki predefinisan?

Kako usamljenost utiče na ličnost?

Na koji način pristupati „menadžmentu” usamljenosti ― kako kultivisati usamljenost?