Savetovanje

Lu Marinof, osnivač i predsednik Američkog udruženja filozofskih praktičara (APPA), profesor filozofije na City College-u u Njujorku i autor svetskog bestselera „Platon, a ne prozak“, rad filozofskog savetnika formuliše na sledeći način: „Ako imate kamen u cipeli, organizovana religija će vam verovatno reći da je kamen oduvek tu, da ga valja trpeti, naučiti da se živi sa njim bez zanovetanja i da se, kroz to trpljenje, gradi sopstvena ličnost i vrlina. Psihoanalitičar će vas pitati kada se kamen prvi put pojavio, kako se razvijao vaš problem sa kamenom i da li možete da razumete odakle kamen tu. Kognitivni psihoterapeut će vas pitati kako se osećate zbog kamena u cipeli. Filozofski savetnik će vam savetovati da izvadite kamen iz cipele“.

Filozofsko savetovanje namenjeno je racionalnim ljudima sa realnim životnim problemima: problemima u vezi, braku, u skoli ili na fakultetu, odnosima na poslu i sa prijateljima, kao i onim ljudima koji imaju etičke dileme i koji žele da steknu veću kontrolu nad svojim životom.

Filozofsko savetovanje razlikuje se od psihoterapije ali je sa njom povezano. Spolja gledano filozofsko savetovanje sastoji se iz sesija razgovora kao i psihoterapija dok je kod filozofskog savetovanja osoba klijent a ne “pacijent” koga treba “lečiti”. Filozofsko savetovanje terapiji pristupa na način da rešava problem a ne ličnost klijenta.

Sesije razgovora zasnovane su na filozofskim metodologijama koje su prema mišljenju savetnika najpogodnije za određeni problem ili klijenta. Cilj savetovanja je da u sto kraćem periodu pomogne klijentu da dati problema resi kao i da ga osposobi za samostalno rešavanje problema u budućnosti.

Da biste zakazali sesiju putem Skajpa kliknite ovde