Šta je to prava ljubav?

filokafe sta je to prava ljubav


Koordinatori: Aleksandra Aleksić i Robert Stojilović

 

Mnogi ljudi bi voleli da dožive „pravu ljubav“ a da pritom nisu sigurni šta to tačno podrazumeva, ili makar šta to podrazumeva za njih. Na filokafeu bavili smo se temom ljubavi u partnerskim odnosima. Analizirali smo pojam ljubavi i šta ona predstavlja. Razgovarali smo o odnosu ljubavi i zaljubljenosti i nastojali da dođemo do odgovora na pitanje da li ljubav proizlazi iz zaljubljenosti. Pričali smo o tome kakva je to ljubav koja jeste ljubav, a nije „prava“ ljubav i da li je tako nešto uopšte moguće.

Neka od pitanja kojima smo se bavili u okviru filokafea su:

Šta je to ljubav?

Kada kažemo da nekoga volimo, koga, zapravo, volimo?

Da li prava ljubav zavisi od intenziteta emocija?

Postoji li bezuslovna ljubav?

Kakva je to „prava“ ljubav?